pofatyguj się, zadaj sobie trud zrobienia czegoś.. dla siebie!

„Kto w działaniu się waha, ten niczego nie dokona” – Kung-Sun Jang